Quý khách đang xem: Trang chính > Thông tin hoạt động

Thông tin hoạt động

Hội nghị hiệp thương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 10 nhiệm kỳ 2014 - 2019

Nhằm kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2014 - 2019, thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 trong thời gian tới, ngày 24/3/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức hội nghị hiệp thương lấy ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đối với các đồng chí dự kiến bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được luân chuyển, nhận nhiệm vụ tại các đơn vị khác. 

Tại hội nghị, các Ủy viên đã tiến hành hiệp thương nhân sự theo danh sách giới thiệu của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất, tỷ lệ 100% cử 4 đồng chí: Trần Minh Tâm, Mai Nhật Phương, Ngô Thị Thanh, Huỳnh Thị Thanh tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tiếp đó, hội nghị cũng đã biểu quyết thống nhất 100% cử ông Trần Minh Tâm tham gia Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10.

Đại diện các đồng chí được hiệp thương vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, đồng chí Trần Minh Tâm phát biểu nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm phấn đấu phát huy tốt vai trò Ủy viên Mặt trận trong tình hình mới, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình thống nhất hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019.

THÙY LINH


Các Thông tin hoạt động khác