Văn bản quy phạm pháp luật

Các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của UBND quận 10.

Tìm kiếm 
Luật số 21/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Quy hoạch
Thumbnail

Luật số 21/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Quy hoạchDung lượng File 1732 K
Số lần tải về 7
Ngày Thứ Tư 07/02/2018
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ
Thumbnail

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sởDung lượng File 2941 K
Số lần tải về 10
Ngày Thứ Hai 25/12/2017
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quy định diện tích thối thiểu được tách thửa.Dung lượng File 462 K
Số lần tải về 9
Ngày Thứ Năm 07/12/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ
Thumbnail

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.Dung lượng File 1587 K
Số lần tải về 3
Ngày Thứ Hai 13/11/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.Dung lượng File 290 K
Số lần tải về 3
Ngày Thứ Ba 07/11/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 19  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Các chuyên mục khác

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt