Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 10 được thành lập sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất (30/4/1975) với Ban chấp hành lâm thời gồm 07 đồng chí và hơn 400 đoàn viên. Tính đến nay cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và sự đi lên của phong trào thanh thiếu nhi, toàn Quận 10 hiện có 54 cơ sở Đoàn trực thuộc, 205 chi đoàn bộ phận, 7.956 đoàn viên sinh hoạt; 26.070 hội viên sinh hoạt tại 266 chi hội, câu lạc bộ – đội nhóm; 10.827 đội viên sinh hoạt tại 28 liên đội.

Cơ cấu tổ chức hiện nay của cơ quan Quận Đoàn gồm 20 cán bộ trải đều các khối xây dựng Đoàn, phong trào và thiếu nhi, hoạt động thống nhất, đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau.

Chức năng và nhiệm vụ được giao:

  • Phát hiện, bồi dưỡng trong đội ngũ, rèn luyện cán bộ, Đoàn viên, có phẩm chất chính trị, có kiến thức, chuyên môn trong công tác, bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng, Nhà nước.
  • Là môi trường rèn luyện, bồi dưỡng thanh niên thành những người có nhân cách, có văn hóa, có năng lực phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.
  • Thay mặt cho tuổi trẻ Quận 10 tham gia vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đề xuất những chương trình chính sách có liên quan đến quyền lợi hợp pháp và nghĩa vụ của thanh niên.
  • Bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, trực tiếp phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Quận 10.
  • Là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam tại Quận 10.

Thông tin thủ trưởng cơ quan:

Quyền Bí thư

Bà Trần Nguyễn Phương Minh

Điện thoại

0903.186.424

E-mail

 tnpminh.q10@tphcm.gov.vn
 

Thông tin liên hệ cơ quan:

Địa chỉ

TT 20 Tam Đảo Phường 15 – Quận 10 (Cổng Ba Vì)

Điện thoại

(08) 38.631.976

E-mail

 quandoan.q10@tphcm.gov.vn