Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng là cơ quan trực thuộc, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân Quận 10.

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng chuyên trách tổ chức triển khai và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn quận.

Nhiệm vụ:

  • Hướng dẫn thủ tục kê khai và lập hồ sơ phục vụ công tác bồi thường GPMB khi có quyết định thu hồi đất hoặc khi có yêu cầu của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án. Kiểm tra, kiểm kê thực tế so sánh với tờ khai có sự tham gia của người được bồi thường và người có trách nhiệm bồi thường.
  • Xác định tổng mức phải bồi thường cho toàn bộ diện tích đất thu hồi, toàn bộ tài sản hiện có trên đất và các khoản bồi thường khác. Xác định mức bồi thường, trợ cấp, hỗ trợ cho từng đối tượng.
  • Xây dựng kế hoạch, dự án, phương án bồi thường thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nghiệm thu để trình cấp có thẩm quyền phê duyêt. 
  • Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chính sách tạm cư, tái định cư cho các hộ dân sau khi di dời, giải tỏa. Báo cáo, đề xuất giải quyết các trường hợp xin cứu xét hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách bồi thường.
  • Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận đối với các dự án trên địa bàn.

Thông tin thủ trưởng cơ quan:

Trưởng ban

Ông Huỳnh Văn Sinh

Điện thoại

0903.876.160

E-mail

hvsinh.q10@tphcm.gov.vn

Phó Trưởng ban

Ông Cao Duy Dũng

Điện thoại

0913.625.255

E-mail

cddung.q10@tphcm.gov.vn

Phó Trưởng ban

Bà Từ Thị Vân Thùy

Điện thoại

0988.000.426

E-mail

ttvthuy.q10@tphcm.gov.vn

 
Thông tin liên hệ cơ quan:

Địa chỉ

283 Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10

Điện thoại

(08) 38.355.690

Email

bbtgpmb.q10@tphcm.gov.vn