Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Ủy ban nhân dân Phường 5

Phường 5 là đơn vị hành chính nằm ở phía Tây Nam của Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; phía Bắc giáp Phường 8, Quận 10; phía Nam giáp Phường 9, Quận 5; phía Đông giáp Phường 4, Quận 10; phía Tây giáp Phường 6, Quận 10. Địa giới hành chính của phường được giới hạn bởi bốn tuyến đường chính: đường Vĩnh Viễn – Ngô Quyền – Nguyễn Chí Thanh – Nguyễn Tri Phương. Diện tích tự nhiên của phường là 160.300 m2.

Ủy ban nhân dân Phường 5 là một tổ chức hành chính nhà nước thực hiện công tác quản lý nhà nước về hành chính - trật tự xã hội - an ninh chính trị trên địa bàn khu dân cư Phường 5; thực hiện các hoạt động giao dịch giữa chính quyền với nhân dân thông qua việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”; thực hiện công tác an sinh xã hội nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu của xã hội và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Hiện nay, Phường 5 có 4 khu phố và 46 tổ dân phố. Ủy ban nhân dân Phường 5 là một tổ chức hành chính nhà nước thực hiện công tác quản lý nhà nước về hành chính - trật tự xã hội - an ninh chính trị trên địa bàn khu dân cư Phường 5; thực hiện các hoạt động giao dịch giữa chính quyền với nhân dân thông qua việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”; thực hiện công tác an sinh xã hội nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu của xã hội và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Hiện nay, Phường 5 có 4 khu phố và 46 tổ dân phố.

Thông tin thủ trưởng cơ quan:

Chủ tịch

Bà Hà Thị Kim

Điện thoại

0907.475.575

E-mail

htkim.p5.q10@tphcm.gov.vn

Phó Chủ tịch

Bà Đào Ngọc Bích

Điện thoại

0909.224.283

Phó Chủ tịch

Bà Lư Ngọc Linh

Điện thoại

0906.967.592

E-mail

lnlinh.p5.q10@tphcm.gov.vn

Thông tin liên hệ cơ quan:

Địa chỉ

109 - 111 đường Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10

Điện thoại

(08) 38.555.111

Email

p5.q10@tphcm.gov.vn