Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Ủy ban nhân dân Phường 8

Phường 8 có vị trí địa lý nằm ở phía Nam Quận 10, diện tích 14.530m2 (khoảng 14,5 ha), tiếp giáp đường Ba Tháng Hai, đường Nguyễn Tri Phương, đường Vĩnh Viễn, đường Ngô Quyền và chợ Nguyễn Tri Phương.

Phường 8 có 3 khu phố, 36 tổ dân phố, 3.120 hộ với 2.184 nóc gia có 11.642 khẩu, trong đó dân tộc Hoa chiếm khoảng 28% dân số, sổ tạm trú là 814 người.

Phường không có chợ, bến bãi, công ty xí nghiệp, khu vui chơi cũng như cơ quan, đơn vị của Trung ương, thành phố; chỉ có cơ quan cấp quận là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận; có 1 trường tiểu học, 3 điểm sinh hoạt cộng đồng tại địa bàn 3 khu phố; có 2 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo là nhà thờ Tin lành và Thánh Thất Cao Đài, tín ngưỡng dân gian có 1 đình thần Vĩnh Viễn. Giáo dân đa số các nơi khác về sinh hoạt trong các dịp lễ, hội đảm bảo quy định về Tôn giáo.

Đặc điểm về địa bàn Phường 8 đường phố không rộng, các hẻm được bố trí như ô bàn cờ nhưng thông thoáng, 100% hẻm tráng bê tông. Dân cư đa số là lao động, một bộ phận là cán bộ công nhân viên hoặc lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhỏ, an ninh trật tự khá tốt, hệ thống thoát nước không bị ngập, đời sống dân cư ổn định.

Chức năng, nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân Phường 8 hàng năm đều có xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng – trật tự an toàn xã hội trình Ủy ban nhân dân quận trực tiếp phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi phê duyệt.

Lập dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách, điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách.

Tổ chức thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng – trật tự an toàn xã hội và quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an nin trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố xanh sạch đẹp, trật tự lòng lề đường, mỹ quan văn minh đô thị.

Luôn chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Giải quyết công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình kế hoạch công tác.

Thông tin thủ trưởng cơ quan:

Chủ tịch

Bà Đào Kim Vân

Điện thoại

0913.775.401

E-mail

dkvan.p8.q10@tphcm.gov.vn

Phó Chủ tịch

Bà Huỳnh Bích Chi

Điện thoại

0918.449.543

E-mail

hbchi.p8.q10@tphcm.gov.vn

Thông tin liên hệ cơ quan:

Địa chỉ:

525 đường Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10

Điện thoại:

(08) 38.556.832

E-mail:

p8.q10@tphcm.gov.vn