Quý khách đang xem: Doanh nghiệp

Chương trình phát triển nhà ở Quận 10

Mời gọi tham gia đầu tư dự án xây dựng mới lô G chung cư Ngô Gia Tự, phường 3 quận 10

Căn cứ Chương trình số 14-Ctr/QU ngày 27 tháng 04 năm 2011 của Quận ủy quận 10 về Chương trình đòn bẩy “Phát triển nhà ở” thực hiện 04 chương trình đòn bẩy của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 10 lần thứ X.

Ủy ban nhân dân quận 10 thông tin cụ thể một số tiêu chí cơ bản của dự án đầu tư xây dựng mới lô G chung cư Ngô Gia Tự, phường 3 quận 10 để các nhà đầu tư xây dựng phương án đầu tư – tài chính, phương thức phân chia sản phẩm,… làm cơ sở để Quận 10 so sánh, đánh giá và lựa chọn nhà đầu tư. Cụ thể như sau:

1. Địa điểm kêu gọi đầu tư:

Khu đất Lô G chung cư Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10 hiện hữu.

2. Thông tin quy hoạch – kiến trúc:

a. Diện tích đất để tính chỉ tiêu quy hoạch:

4.400m2 (tính từ ranh lộ giới đường Sư Vạn Hạnh, Hoà Hảo và hẻm 41 Sư Vạn Hạnh lấy vào đến giữa tim đường nội bộ giữa lô D, B chung cư Ngô Gia Tự và khu chung cư mới lô G, theo thoả thuận kiến trúc quy hoạch 1/500 được duyệt trước đây); diện tích này không phải là diện tích giao đất phục vụ dự án vì khu vực này có hệ thống giao thông chung, không thể tách biệt ra cho từng dự án.

b. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

 • Mật độ xây dựng tối đa: 40% (khối tháp). Mật độ xây dựng khối đế không vượt quá quy định tại bảng 2.7a của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD; khoảng lùi công trình so với lộ giới tuân thủ quy định tại bảng 2.5 của Quy chuẩn QCXDVN 01: 2008/BXD.
 • Khoảng cách của khối tháp với 2 cao ốc đã xây dựng không nhỏ hơn 18m.
 • Tầng cao tối đa: 20 tầng.
 • Hệ số sử dụng đất: ≤ 8,0.
 • Dân số của dự án: 1160 người (từ 350-380 căn hộ).
 • Tầng hầm công trình: không hạn chế chiều sâu và không vi phạm chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường Sư Vạn Hạnh, đường Hoà Hảo.

3. Thông tin quy mô, giá trị bồi thường giải tỏa lô G chung cư Ngô Gia Tự, phường 3:

a. Quy mô giải tỏa: 264 căn hộ và 15 hộ đầu hồi cầu thang

b. Diện tích sàn căn hộ giải tỏa: 10.050 m2

c. Giá trị bồi thường, giải tỏa: 270.646.000.000 đồng (bao gồm chính sách hỗ trợ thêm cho các hộ đầu hồi cầu thang là 745.000.000 đồng, gồm: 12 tháng tiền cho thuê nhà, ổn định đời sống và thưởng di chuyển đúng kế hoạch).

4. Một số tiêu chí kêu gọi đầu tư cơ bản:

a. Doanh nghiệp (hoặc liên danh) tham gia phải đáp ứng một số điều kiện như sau:

 • Có đăng ký kinh doanh bất động sản và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư – kinh doanh bật động sản;
 • Có năng lực tài chính để thực hiện dự án (chứng minh vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư);
 • Có cam kết cho vay của tổ chức tính dụng; cam kết góp vốn,… đối với phần còn lại của tổng mức đầu tư.

b. Về tiến độ thực hiện:  có tiến độ triển khai và thực hiện dự án ngắn; Có ký quỹ cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ.

c. Về phương án phân chia sản phẩm quỹ nhà sau khi xây dựng xong: căn cứ thông tin về chỉ tiêu quy hoạch và quy mô bồi thường lô G, nhà đầu tư xác định:

 • Tổng diện tích sàn các căn hộ tái định cư (số lượng căn hộ) giao cho Quận 10 phải lớn hơn hoặc bằng tương ứng với chi phí Quận 10 đã bồi thường tại lô G chung cư Ngô Gia Tự (đã giảm trừ số bồi thường thực tế bằng tiền mặt, mà nhà đầu tư đã thanh toán sau khi được làm chủ đầu tư dự án).
 • Suất đầu tư xây dựng 1m2 căn hộ mới không vượt quá 10% suất đầu tư 1m2 căn hộ do Bộ Xây dựng ban hành (bao gồm cả tỷ lệ lãi định mức của nhà đầu tư).
 • Nguyên tắc xác định đơn giá bán 1m2 căn hộ và đơn giá bán tạm tính đối với quỹ nhà tái định cư còn lại, trong trường hợp Ủy ban nhân dân quận 10 có nhu cầu mua thêm nhằm phục vụ tái định cư các dự án khác trên địa bàn.
 • Đề xuất các giải pháp về tài chính khác (nếu có) để thực hiện việc phân chia sản phẩm tối ưu nhất cho Quận 10.

d. Một số cam kết và điểm cộng cho nhà đầu tư:

 • Thanh toán ngay cho ngân sách quận kinh phí thực chi bồi thường – giải tỏa lô A, G,  sau khi được chọn làm nhà đầu tư.
 • Chấp thuận thanh toán mức hỗ trợ thêm (ngoài chính sách phương án) cho các hộ đầu hồi cầu thang đã được Ủy ban nhân dân quận 10 duyệt chi là 745.000.000 đồng.
 • Các khoản hỗ trợ thêm ngân sách (nếu có): bằng tiền; bằng quỹ nhà tái định cư; hoặc bằng việc đầu tư, cải tạo hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội tại khu vực.

Trên đây là một số thông tin để kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng mới lô G chung cư Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10. Rất mong các nhà đầu tư quan tâm xây dựng phương án gửi về Ủy ban nhân dân quận 10 (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 10) trước ngày 31/3/2014 để tổng hợp, đánh giá lựa chọn nhà đầu tư.