Thủ tục hành chính áp dụng TCVN ISO 9001:2008

Tìm kiếm 
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 13287/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10Dung lượng File 72 K
Số lần tải về 3
Ngày Thứ Sáu 28/04/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail lgnhao.q10@tphcm.gov.vn
RATING:     TẢI VỀ
Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 13287/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10Dung lượng File 69 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Hai 24/04/2017
Người tải lên Hạo Lê Giang Nguyên
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
RATING:     TẢI VỀ
Thủ tục Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Thumbnail

(Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điếm sản xuất, thay đối bố sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)

Ban hành kèm theo Quyết định số 13287/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10Dung lượng File 78 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Hai 24/04/2017
Người tải lên Hạo Lê Giang Nguyên
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
RATING:     TẢI VỀ
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phấm
Thumbnail

(Trường họp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất)

Ban hành kèm theo Quyết định số 13287/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10Dung lượng File 74 K
Số lần tải về 1
Ngày Thứ Hai 24/04/2017
Người tải lên Hạo Lê Giang Nguyên
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
RATING:     TẢI VỀ
Thủ tục Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân quận/huyện
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 13287/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10Dung lượng File 72 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Hai 24/04/2017
Người tải lên Hạo Lê Giang Nguyên
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
RATING:     TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 9  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Các chuyên mục khác

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt