Thủ tục hành chính áp dụng TCVN ISO 9001:2008

Tìm kiếm 
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnDung lượng File 77 K
Số lần tải về 4
Ngày Thứ Hai 09/10/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới các công trình: không theo tuyến; theo tuyến trong đô thị; tín ngưỡng; quảng cáo và BTS
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 5856/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10.Dung lượng File 78 K
Số lần tải về 1
Ngày Thứ Hai 09/10/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 9703/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quậnDung lượng File 124 K
Số lần tải về 4
Ngày Thứ Tư 02/08/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 9703/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quậnDung lượng File 132 K
Số lần tải về 1
Ngày Thứ Tư 02/08/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 13290/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10.Dung lượng File 78 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Năm 27/07/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 24  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Các chuyên mục khác

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt