Thủ tục hành chính áp dụng TCVN ISO 9001:2008

Tìm kiếm 
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 6891/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quậnDung lượng File 78 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Bảy 04/08/2018
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 6891/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quậnDung lượng File 75 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Bảy 04/08/2018
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 6891/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quậnDung lượng File 83 K
Số lần tải về 1
Ngày Thứ Bảy 04/08/2018
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 6891/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quậnDung lượng File 74 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Bảy 04/08/2018
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 6891/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quậnDung lượng File 69 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Bảy 04/08/2018
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 26  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Các chuyên mục khác

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt