Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án xây dựng mới Trung tâm văn hoá Hòa bình quận 10

Địa điểm đầu tư: Lô B5 khu C30 phường 14 quận 10

Quy mô: Hầm, 4 tầng

Lĩnh vực chuyên môn

 

Loại dự án

Dự án thực hiện nhóm B - Ngân sách nhà nước (TP)

Thời gian thực hiện

Năm 2017 - 2019

Kinh phí dự án

199,28 tỷ đồng

Loại hình tài trợ

Không

Nhà tài trợ

Không

Tình trạng dự án

Hội đồng nhân dân thành phố đã chấp thuận thuận chủ trương đầu tư sử dụng nguồn ngân sách thành phố tập trung.

Ủy ban nhân dân quận 10 đã phê duyệt kết quả thi tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cho dự án với Đơn vị trúng tuyển là Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc xây dựng Võ Thành Lân;

Đang hoàn chỉnh phương án thiết kế kiến trúc và thực hiện các công tác chuẩn bị mặt bằng, khảo sát thiết kế xây dựng.