Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án xây dựng mới trụ sở Quận ủy quận 10

Xây dựng mới trụ sở Quận uỷ nhằm tạo sự độc lập do hiện nay đang bố trí chung công trình với UBND quận 10.

Địa điểm đầu tư: hoán chuyển mặt bằng để xây dựng tại 3/1 Thành Thái phường 14 quận 10

Lĩnh vực chuyên môn

Công trình dân dụng

Loại dự án

Dự án thực hiện nhóm C - Ngân sách nhà nước (TP)

Thời gian thực hiện

Năm 2017 - 2021

Kinh phí dự án

35,0 tỷ đồng

Loại hình tài trợ

Không

Nhà tài trợ

Không

Tình trạng dự án

Uỷ ban nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư sử dụng nguồn ngân sách thành phố tập trung;

Đang khảo sát, lập phương án thiết kế số bộ căn cứ theo nhu cầu sử dụng của Quận uỷ và thực hiện các công tác có liên quan để trình hoán chuyển mặt bằng.