Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án nâng cấp đường Nguyễn Giản Thanh đoạn từ đường Bắc Hải đến Trường Sơn phường 15 quận 10

Mục tiêu chính:

  • Xây dựng hoàn chỉnh  tuyến đường theo lộ giới quy hoạch.
  • Từng bước hòan chỉnh cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Lĩnh vực chuyên môn

Đường trong đô thị - cấp IV

Loại dự án

Dự án thực hiện nhóm C – Dự án ngân sách nhà nước (TP)

Thời gian thực hiện

Năm 2016 - 2018

Kinh phí dự án

42,5 tỷ đồng

Loại hình tài trợ

Không

Nhà tài trợ

Không

Tình trạng dự án

Uỷ ban nhân dân Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư sử dụng nguồn ngân sách Thành phố tập trung;

Đang khảo sát chuẩn bị xây dựng và lập phương án thiết kế sơ bộ trình Uỷ ban nhân dân quận 10 xem xét thông qua