Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức Phòng Quản lý đô thị Quận 10

 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng

0943683367

nnanh.q10@tphcm.gov.vn

2

Đỗ Thị Ngọc Huệ

Chuyên viên

01675614810

dtnhue.q10@tphcm.gov.vn