Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức Phòng Kinh tế Quận 10

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Bùi Thị Nga

Trưởng phòng

0982416377

btnga.q10@tphcm.gov.vn

2

Nguyễn Đức Thanh Uyên

Chuyên viên

0916060147

ndtuyen.q10@tphcm.gov.vn