Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức Văn phòng HĐND & UBND quận 10

Thông tin liên hệ của Văn phòng HĐND & UBND quận 10

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số điện thoại

I

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1

Võ Ngọc Thanh

Chánh Văn phòng

0913742201

2

Phạm Văn Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0903300365

3

Nguyễn Thị Yến Hương

Phó Chánh Văn phòng

0903731657

4

Huỳnh Thị Thanh Hoà

Phó Chánh Văn phòng

0937461971

II

BAN TIẾP CÔNG DÂN

 

38641973

III

TỔ VĂN THƯ

 

38661750

IV

TỔ TỔNG HỢP

 

38655752

V

TỔ TÀI VỤ

 

38655751