Thông tin liên hệ

Số điện thoại của Đội Thanh tra địa bàn quận 10 - Thanh tra Sở Xây dựng

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số điện thoại

I

LÃNH ĐẠO ĐỘI

1

Phan Thanh Lộc

Đội trưởng

0903981557

2

Phạm Minh Phú

Đội phó

0974217745

II

TỔ VĂN PHÒNG

3

Võ Thị Anh Thư

Văn phòng

0909239007

4

Nguyễn Việt Đạo

Bảo vệ

0908896117

III

TỔ KIỂM TRA THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

5

Nguyễn Trung Khánh

Kiểm tra thực hiện QĐ

0988094739

6

Đỗ Ngọc Lân

Kiểm tra thực hiện QĐ

0989597473

IV

TỔ ĐỊA BÀN

7

Trần Thanh Tùng

Phường 1

0909262055

8

Phan Tiến Phát

Phường 1

0908615658

9

Trần Đô

Phường 2

0989065123

10

Võ Đức Thịnh

Phường 3

0903178447

11

Trần Kim Long

Phường 4

0932053668

12

Phạm Thái Huy

Phường 5

0909109979

13

Hồ Quốc Dũng

Phường 6

0938323642

14

Nguyễn Bá Trung

Phường 7

0908189173

15

Lê Minh Hoà

Phường 8

0903300434

16

Nguyễn Khắc Ngọc

Phường 9

0903776957

17

Nguyễn Thành Tâm

Phường 9

0903765091

18

Đinh Quang Thuyên

Phường 10

0903976898

19

Ngô Thuý An

Phường 10

01265338575

20

Nguyễn Mạnh Cường

Phường 11

0918422509

21

Trần Ngọc Ẩn

Phường 12

0983849343

22

Nguyễn Huỳnh Ngọc

Phường 12

0933418894

23

Đỗ Minh Thiện

Phường 12

0938479746

24

Bùi Thanh Hải

Phường 13

0908086556

25

Võ Ngọc Huy

Phường 13

0933792895

26

Nguyễn Hữu Việt

Phường 13

0938695539

27

Đinh Hoà Bình

Phường 14

0908646116

28

Võ Minh Trung

Phường 14

0938565303

29

Nguyễn Minh Tuấn

Phường 14

0913199239

30

Lê Anh Toại

Phường 14

0909145795

31

Nguyễn Thành Nam

Phường 15

0903853538

32

Võ Đình Luân

Phường 15

0913662994

33

Nguyễn Văn Cường

Phường 15

0939258588