Quy chế phát ngôn

Tìm kiếm 
Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thàn
Thumbnail

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhDung lượng File 68 K
Số lần tải về 7
Ngày Thứ Năm 28/04/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
    TẢI VỀ
Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Thumbnail

Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chíDung lượng File 285 K
Số lần tải về 1
Ngày Thứ Năm 28/04/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
    TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 1  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
In Ấn  

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt