Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi "Công dân với bầu cử" trên Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử của cử tri; thông qua cuộc thi giúp người dân nhận thức và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới, Ủy ban nhân dân Quận 10 triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Công dân với bầu cử” trên Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Là công dân Việt Nam (các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Hội đồng ra đề thi, Ban Thư ký Cuộc thi không được tham gia dự thi).

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi:

- Hiến pháp năm 2013

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Luật Tổ chức Quốc hội;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

2. Hình thức thi:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm và thi viết bằng tiếng Việt. Người dự thi có thể gửi bài dự thi thông qua các hình thức:

- Dự thi trực tiếp trên giao diện của báo điện tử Báo Pháp luật TP.HCM (http://plo.vn);

- Gửi email về hộp thư thidobaucu@phapluattp.vn;

- Gửi bài dự thi qua bưu điện theo địa chỉ: Báo Pháp luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM (Ghi rõ bài dự thi Công dân với bầu cử).

III. THỜI GIAN RA ĐỀ, NHẬN BÀI DỰ THI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ, TỔNG KẾT

1. Cuộc thi được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 15/4/2016 đến ngày 15/6/2016, tổ chức thành 8 kỳ thi với thời gian nhận bài dự thi cho mỗi kỳ thi là 7 ngày và thời gian công bố kết quả của mỗi kỳ thi là vào ngày thứ 10 tính từ ngày công bố đề thi.

Cụ thể như sau:

Ngày ra đề

Hạn chót nhận bài

Ngày công bố kết quả

2/5/2016

8/5/2016

11/5/2016

9/5/2016

15/5/2016

18/5/2016

16/5/2016

22/5/2016

25/5/2016

23/5/2016

29/5/2016

1/6/2016

30/5/2016

5/6/2016

8/6/2016

6/6/2016

12/6/2016

15/6/2016

Dự kiến tổng kết cuộc thi trước ngày 30/6/2016.

2. Kết cấu đề thi:

- Đề thi mỗi kỳ gồm 3 câu:

a. Một câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi chọn một trong các đáp án a, b, c.

b. Một câu hỏi tự luận ngắn, người dự thi trả lời tối đa 200 chữ.

c. Câu hỏi phụ: theo bạn có bao nhiêu người trả lời đúng câu a.

3. Đề thi được công bố trên Báo Pháp luật TP.HCM (báo in) số ra ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần và công bố trên báo điện tử Báo Pháp Luật TP.HCM suốt thời gian diễn ra mỗi kỳ thi.

Các tài liệu tham khảo được đăng trên báo điện tử Báo Pháp luật TP.HCM (http://plo.vn) và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp TP. HCM (http://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn)

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

 Căn cứ vào kết quả điểm thi, mỗi kỳ, Ban Tổ chức sẽ trao tặng các giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng/giải/kỳ;

- 01 giải nhì: 800.000 đồng/giải/kỳ;

- 02 giải ba: 500.000 đồng/giải/kỳ.

Ủy ban nhân dân quận đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Hiệu trưởng các trường trên địa bàn Quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và Nhân dân cư trú trên địa bàn tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi “Công dân với bầu cử” theo Kế hoạch số 2309/KH-STP-PBGDPL ngày 12/4/2016 của Sở Tư pháp./.

cong van 3798.pdf

Các Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khác