Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba thống nhất danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 13/04/2016, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10 đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thống nhất và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ban Thường trực và thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Mặt trận quận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 15 phường. Đồng chí Nguyễn Đức Trọng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quận 10 cũng đã đến dự hội nghị.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và 15 phường đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tính đến ngày 10/04/2016, Quận 10 và 15 phường đã tổ chức 494 buổi hội nghị với 30.938 lượt ý kiến đóng góp cho những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; hoàn thành 100% việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, 8/8 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, 71/71 ứng cử viên đại biểu HĐND Quận 10, 750 ứng cử viên đại biểu HĐND các phường và các ứng cử viên đại biểu HĐND nơi khác cư trú trên địa bàn Quận 10.

Kết quả các hội nghị tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận 10 (trong quận 51, ngoài quận 20) cho thấy: Đa số các ứng cử viên đại biểu HĐND của Quận 10 đều đạt mức tín nhiệm khá cao (trên 90%). Đại đa số cử tri thống nhất các ứng cử viên đều đạt tiêu chuẩn là ứng cử viên đại biểu HĐND theo quy định tại Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Hội nghị đã thông qua tiểu sử và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên đại biểu HĐND quận; 100% đại biểu đã đồng ý cho bốn ứng cử viên đại biểu HĐND quận được rút tên và thống nhất lập danh sách chính thức gồm 67 ứng cử viên đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, ứng cử viên nữ là 29 người (tỷ lệ 43,28%), ứng cử viên trẻ dưới 35 tuổi là 11 người (tỷ lệ 16,42%), ứng cử viên người dân tộc thiểu số là 2 người (tỷ lệ 2,98%), ứng cử viên đại diện tôn giáo là 4 người (tỷ lệ 5,97%) và có 5 ứng cử viên là người ngoài Đảng (tỷ lệ 7,46%).

Nhìn chung, từ hiệu quả của công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương… trên toàn địa bàn quận, đã tạo được sự quan tâm và tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong Nhân dân.  Do vậy, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đã diễn ra công khai, thu hút sự tham dự đông đảo của cử tri được mời. Không khí của các hội nghị diễn ra sôi nổi, dân chủ và đúng luật; đồng thời, thể hiện sự bình đẳng đối với mọi ứng cử viên trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

NK


Các Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khác