Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật bầu cử cho thanh niên trên địa bàn Quận 10

Nhằm trang bị kịp thời và sâu rộng trong tầng lớp thanh niên quận những kiến thức cơ bản của pháp luật về bầu cử, ngày 25/3/2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Quận 10, Ủy ban nhân dân Quận 10 đã sôi nổi tổ chức buổi tuyên truyền các quy định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho thanh niên trên địa bàn Quận 10.

Buổi tuyên truyền đã thu hút được khoảng 300 hội viên các câu lạc bộ, đội nhóm và hội viên Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 phường đông đảo tham gia. Trong buổi tuyên truyền, ông Nguyễn Văn Thành, báo cáo viên pháp luật Quận 10 (Phòng Tư pháp), đã giới thiệu những nội dung cơ bản và nhấn mạnh những điểm mới của hai luật là Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật tổ chức chính quyền địa phương so với các quy định của các luật cũ trước đây. 

Thông qua các dẫn chiếu sinh động trong buổi tuyên truyền đã giúp cử tri là thanh niên, lần đầu tham gia bầu cử nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức và năng lực để tham gia vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã phát 300 cuốn tài liệu về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và 300 “Tài liệu hỏi – đáp về bầu cử” doTiểu ban bầu cử Quận 10 biên soạn cho các bạn thanh niên trên địa bàn Quận 10.

Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng để thanh niên, đặc biệt là thanh niên là cử tri lần đầu đi bầu cử thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; ủng hộ nhiệt tình và tích cực tham gia cuộc bầu cử; làm cho ngày bầu cử Ngày Chủ nhật 22/5/2016 sắp tới trở thành ngày hội của toàn dân; đồng thời góp phần cho việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.

Phòng Tư pháp Quận 10


Các Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khác