Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra triển khai công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 25/03/2016, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đến kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Quận 10, đồng chí Huỳnh Công Hùng - Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn.

Sau khi tham dự hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp do Sở Nội vụ thành phố chủ trì triển khai; ngày 27/01/2016, Ủy ban Nhân dân Quận 10 đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp với nội dung triển khai các mốc thời gian của cuộc bầu cử, rà soát số lượng cử tri tính đến ngày 31/12/2015, chuẩn bị quy trình dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, phường, công tác chuẩn bị thành lập Ủy ban bầu cử quận, phường. Hàng tuần, Ủy ban bầu cử Hội đồng Nhân dân Quận 10 tổ chức giao ban mở rộng đến Ban bầu cử quận, các Tiểu ban giúp việc và Ủy ban bầu cử Hội đồng Nhân dân 15 phường để kịp thời hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện các bước theo đúng thời gian và tiến độ Luật định. Ngày 16/02/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và 15 phường tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để lấy ý kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, phường. Ủy ban bầu cử Quận 10 và 15 phường tổ chức thông báo địa điểm tiếp nhiệm hồ sơ người tự ứng cử tại quận và 15 phường theo luật định để chuẩn bị cho công tác hiệp thương lần thứ hai. Để tổ chức tốt công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử quận đã thành lập 5 tiểu ban phục vụ công tác bầu cử (Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức, Tiểu ban hậu cần, Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội) và tại Ủy ban bầu cử 15 phường thành lập các tổ phục vụ bầu cử. Ủy ban Nhân dân quận đã tổ chức 2 lớp tuyên truyền, tập huấn Luật bầu cử cho 450 người. Ủy ban Nhân dân quận sau khi thống nhất với Mặt trận Tổ quốc quận và Ban Thường vụ Quận ủy đã cử 4 đồng chí tham gia Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và được Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định phê chuẩn. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân quận đã cử 11 đồng chí tham gia Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Quận 10 có 13 đơn vị bầu cử cấp quận và 94 đơn vị bầu cử tại 15 phường. Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, phường bảo đảm tiêu chuẩn, dân chủ, công bằng và theo quy định của pháp luật. Tính đến hết ngày 13/03/2016 kết thúc thời gian nhận hồ sơ theo quy định, đã có 71 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận; trong đó, có 3 hồ sơ tự ứng cử; 680 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường; trong đó, có 3 hồ sơ tự ứng cử.

Phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra, đồng chí Huỳnh Công Hùng ghi nhận, biểu dương Quận 10 trong việc tổ chức, triển khai và thực hiện các quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân đảm bảo thời gian và luật định. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, hình thức đa dạng, tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận Luật bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân trực tiếp tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới quận và 15 phường tổ chức hội nghị hiệp thương lần  thứ ba đúng luật định; tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở để chỉ đạo, rút kinh nghiệm trong thực hiện công tác bầu cử; lập danh sách cử tri, ứng cử viên khoa học, chính xác; tổ chức rà soát cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với phòng, chống cháy nổ…

THÙY LINH


Các Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khác