Tin ảnh

In Ấn  

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND

Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi "Công dân với bầu cử" trên Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử của cử tri; thông qua cuộc thi giúp người dân nhận thức và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới, Ủy ban nhân dân Quận 10 triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Công dân với bầu cử” trên Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Chi tiết...

Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Chi tiết...

Tài liệu hỏi - đáp: 10 câu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Câu 1: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Chi tiết...

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật bầu cử cho thanh niên trên địa bàn Quận 10

Nhằm trang bị kịp thời và sâu rộng trong tầng lớp thanh niên quận những kiến thức cơ bản của pháp luật về bầu cử, ngày 25/3/2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Quận 10, Ủy ban nhân dân Quận 10 đã sôi nổi tổ chức buổi tuyên truyền các quy định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho thanh niên trên địa bàn Quận 10.

Chi tiết...

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng cho việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hết sức cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, ngày 11/3/2016, Ủy ban nhân dân Quận 10 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn Quận 10.

Chi tiết...

 Trang sau
In Ấn  

Thông tin cần biết

In Ấn  

Liên kết

In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
In Ấn  

Thông tin cần biết

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt