Tiếp nhận phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế hiện nay nhằm tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai tại địa phương.

 

Uỷ ban nhân dân quận 10 mong muốn nhận được các thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn quận 10.

 

Cá nhân, tổ chức có thể gửi thông tin phản ánh được gửi dưới các hình thức sau:

 

1. Gửi thông tin cho đường dây nóng của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

 • Cá nhân, tổ chức truy cập vào Website đường dây nóng của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: https://duongdaynong.hochiminhcity.gov.vn/gop-y-phan-anh
 • Hoặc gọi điện/nhắn tin đến số điện thoại: 88.247.247
 • Hoặc gửi thư điện tử đến duongdaynong@tphcm.gov.vn

 

2. Gửi thông tin cho chuyên mục Ý kiến người dân trên Trang thông tin điện tử quận 10 tại địa chỉ: http://www.quan10.hochiminhcity.gov.vn/ Default.aspx?tabid=108

 

3. Gửi thông tin cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10

 • Địa chỉ liên hệ: 474 đường 3 tháng 2, phường 14 quận 10
 • Điện thoại: 22.149.997
 • Thư điện tử: tnmt.q10@tphcm.gov.vn
 • Chuyên viên tiếp nhận thông tin:

 

Lưu ý:

 • Thông tin phản ánh phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh;
 • Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh;
 • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế hiện nay nhằm tăng cường phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai tại địa phương.

 

Uỷ ban nhân dân quận 10 mong muốn nhận được các thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn quận 10.

 

Cá nhân, tổ chức có thể gửi thông tin phản ánh được gửi dưới các hình thức sau:

 

1. Gửi thông tin cho đường dây nóng của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

 • Cá nhân, tổ chức truy cập vào Website đường dây nóng của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: https://duongdaynong.hochiminhcity.gov.vn/gop-y-phan-anh
 • Hoặc gọi điện/nhắn tin đến số điện thoại: 88.247.247
 • Hoặc gửi thư điện tử đến duongdaynong@tphcm.gov.vn

 

2. Gửi thông tin cho chuyên mục Ý kiến người dân trên Trang thông tin điện tử quận 10 tại địa chỉ: http://www.quan10.hochiminhcity.gov.vn/ Default.aspx?tabid=108

 

3. Gửi thông tin cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10

 • Địa chỉ liên hệ: 474 đường 3 tháng 2, phường 14 quận 10
 • Điện thoại: 22.149.997
 • Thư điện tử: tnmt.q10@tphcm.gov.vn
 • Chuyên viên tiếp nhận thông tin:

 

Lưu ý:

 • Thông tin phản ánh phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh;
 • Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh;
 • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
In Ấn  

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

 
 

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

 • Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…
 • Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.
 • Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

 • Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn
 • Gửi đến Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
 • Địa chỉ: số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại chuyên dùng: (028) 38.230.436
 • Địa chỉ thư điện tử: thutuchanhchinh.ubnd@tphcm.gov.vn

Lưu ý:

 • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;
 • Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;
 • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
 
 

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

 • Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính…
 • Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.
 • Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

 • Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn
 • Gửi đến Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
 • Địa chỉ: số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại chuyên dùng: (028) 38.230.436
 • Địa chỉ thư điện tử: thutuchanhchinh.ubnd@tphcm.gov.vn

Lưu ý:

 • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;
 • Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;
 • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
In Ấn  

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

 • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
 • Điện thoại: (08) 38655907
 • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
 • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

 • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
 • Điện thoại: (08) 38655907
 • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
 • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt