Xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Tìm kiếm 
Lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Thumbnail

Thực hiện Kế hoạch số 7192/KH-UBND ngày 24/8/2015 của Uỷ ban nhân dân quận 10 về Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn Quận 10. Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và các cấp, các ngành trong việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Uỷ ban nhân dân quận 10 đăng tải nội dung Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Quận 10.Dung lượng File 277 K
Số lần tải về 25
Ngày Thứ Năm 27/08/2015
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Thumbnail
 
 

Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân và các cấp, các ngành trong việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), bảo đảm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của Nhân dân.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Quận 10, Ủy ban nhân 15 phường, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quận 10 đối với việc sửa đổi Bộ luật dân sự.

Uỷ ban nhân dân Quận 10 đăng tải toàn văn Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đối). Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Nhân dân.

Để tải tài liệu, vui lòng nhấn vào nút TẢI VỀ bên dưới.

 

 


Dung lượng File 530 K
Số lần tải về 132
Ngày Thứ Tư 18/03/2015
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 1  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Các chuyên mục khác

Liên kết

Tải về nhiều nhất

 

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt