Thông tin họp báo

Tiếp báo Tuổi Trẻ về khai thác và sử dụng mặt bằng Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng
  • Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 19/7/2017;
  • Người cung cấp thông tin: Ông Bùi Thế Hải – Phó Chủ tịch UBND Quận 10.