Thông tin họp báo

Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
  • Thời gian: 08 giờ, ngày 17/7/2017;
  • Người chủ trì: Ông Trần Xuân Điền – Chủ tịch UBND Quận 10.