Thông tin họp báo

Thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quận 10 trong 9 tháng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
  • Thời gian và địa điểm tổ chức họp báo: 08 giờ 00 phút, ngày 27/10/2016 – Phòng họp số 1, UBND Quận 10;
  • Nội dung họp báo: Tổ chức họp báo thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quận 10 trong 9 tháng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016;
  • Người chủ trì: Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10;