Thông tin họp báo

Tiếp Thông tấn xã Việt Nam về tiếp nhận và giải quyết thông tin phản ánh trên đường dây nóng của Ủy ban nhân dân Thành phố
  • Thời gian và địa điểm: 14 giờ 00 phút, ngày 22/7/2016 – Phòng họp số 20, UBND Quận 10;
  • Nội dung: Tiếp Thông tấn xã Việt Nam về tiếp nhận và giải quyết thông tin phản ánh trên đường dây nóng của Ủy ban nhân dân Thành phố;
  • Người chủ trì: Ông Võ Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10;