Thông tin họp báo

Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng Quý I/2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2016 của UBND Quận 10
  • Thời gian và địa điểm tổ chức họp báo: 08 giờ ngày 07/4/2016 – Phòng họp số 1, UBND Quận 10;
  • Nội dung họp báo: Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng Quý I/2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2016 của UBND Quận 10;
  • Người chủ trì: Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10;