Thông tin họp báo

Họp sơ kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND quận trong 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
  • Thời gian và địa điểm tổ chức họp báo: 08 giờ ngày 07/7/2016 – Phòng họp số 1, UBND Quận 10;
  • Nội dung họp báo: Họp sơ kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND quận trong 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016;
  • Người chủ trì: Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10;