Thông tin họp báo

Thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quận 10 trong 9 tháng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
 • Thời gian và địa điểm tổ chức họp báo: 08 giờ 00 phút, ngày 27/10/2016 – Phòng họp số 1, UBND Quận 10;
 • Nội dung họp báo: Tổ chức họp báo thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quận 10 trong 9 tháng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016;
 • Người chủ trì: Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10;
Chi tiết...
Tiếp Thông tấn xã Việt Nam về tiếp nhận và giải quyết thông tin phản ánh trên đường dây nóng của Ủy ban nhân dân Thành phố
 • Thời gian và địa điểm: 14 giờ 00 phút, ngày 22/7/2016 – Phòng họp số 20, UBND Quận 10;
 • Nội dung: Tiếp Thông tấn xã Việt Nam về tiếp nhận và giải quyết thông tin phản ánh trên đường dây nóng của Ủy ban nhân dân Thành phố;
 • Người chủ trì: Ông Võ Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10;
Chi tiết...
Họp sơ kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND quận trong 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
 • Thời gian và địa điểm tổ chức họp báo: 08 giờ ngày 07/7/2016 – Phòng họp số 1, UBND Quận 10;
 • Nội dung họp báo: Họp sơ kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND quận trong 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016;
 • Người chủ trì: Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10;
Chi tiết...
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
 • Thời gian và địa điểm: 08 giờ 00 phút, ngày 29/4/2016 – Hội trường UBND Quận 10;
 • Nội dung: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;
 • Người chủ trì: Ông Vũ Anh Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10;
Chi tiết...
Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng Quý I/2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2016 của UBND Quận 10
 • Thời gian và địa điểm tổ chức họp báo: 08 giờ ngày 07/4/2016 – Phòng họp số 1, UBND Quận 10;
 • Nội dung họp báo: Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng Quý I/2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2016 của UBND Quận 10;
 • Người chủ trì: Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10;
Chi tiết...
 Trang sau
In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
In Ấn  

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

 • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
 • Điện thoại: (08) 38655907
 • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
 • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt