Người phát ngôn

Họ và tên

Võ Ngọc Thanh

Chức vụ

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận 10

Số điện thoại

0913.742.201

Địa chỉ E-mail

vnthanh.q10@tphcm.gov.vn

Họ và tên

Võ Ngọc Thanh

Chức vụ

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận 10

Số điện thoại

0913.742.201

Địa chỉ E-mail

vnthanh.q10@tphcm.gov.vn

In Ấn  

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
In Ấn