Quý khách đang xem: Trang chính > Văn bản > Biểu mẫu

Biểu mẫu

Tìm kiếm 
Biểu mẫu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Thumbnail

Biểu mẫu xây Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2017 kèm theo Công văn số 601/TCKH ngày 06/07/2016 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về xây dựng Kế hopạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017Dung lượng File 283 K
Số lần tải về 25
Ngày Thứ Sáu 08/07/2016
Người tải lên Chương Trần Hữu
EMail chuongth@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Biểu mẫu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Thumbnail

Biểu mẫu xây Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2017 kèm theo Công văn số 601/TCKH ngày 06/07/2016 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về xây dựng Kế hopạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017Dung lượng File 276 K
Số lần tải về 11
Ngày Thứ Sáu 08/07/2016
Người tải lên Chương Trần Hữu
EMail chuongth@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Đề cương và biểu mẫu xây dựng KH phát triển KTXH năm 2016 và dự toán NSNN năm 2016
Thumbnail

Đề cương và biểu mẫu xây dựng KH phát triển KTXH năm 2016 và dự toán NSNN năm 2016Dung lượng File 956 K
Số lần tải về 217
Ngày Thứ Hai 20/07/2015
Người tải lên Chương Trần Hữu
EMail chuongth@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Biểu mẫu đăng ký nhu cầu đầu tư - sửa chữa - duy tu hàng năm
Thumbnail

Hệ thống biểu mẫu đăng ký nhu cầu đầu tư - sửa chữa - duy tu hàng năm - ban hành kèm theo công văn số 822/UBND-TCKH ngày 30/01/2015 của UBND quận 10Dung lượng File 68 K
Số lần tải về 18
Ngày Thứ Sáu 30/01/2015
Người tải lên Chương Trần Hữu
EMail chuongth@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Biểu mẫu xây dựng KH đầu tư trung hạn 05 năm 2016-2020
Thumbnail

Biểu mẫu dành cho UBND 15 Phường, các đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Bồi thường GPMB quận 10 và các Phòng ban chuyên môn thuộc quận 10Dung lượng File 55 K
Số lần tải về 25
Ngày Thứ Tư 17/09/2014
Người tải lên Chương Trần Hữu
EMail chuongth@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 6  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Phân loại

In Ấn  

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt