Công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Tìm kiếm 
Công khai tình hình xử lý tài sản Nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác
Thumbnail

Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.Dung lượng File 48 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Hai 17/03/2014
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
    
Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp – năm 2013
Thumbnail

Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.Dung lượng File 38 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Hai 17/03/2014
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
    
Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác – năm 2013
Thumbnail

Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC ngày 16/06/2010 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.Dung lượng File 111 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Hai 17/03/2014
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
    
< TRỞ VỀ  1 of 1  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
In Ấn  

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt