Các số điện thoại khẩn cấp

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ EMAIL

ĐIỆN THOẠI

CÔNG AN

Công an Quận 10

47 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

 

Công an Phường 1

26 Hùng Vương, Phường 1 Quận 10

 

3.835.9801

Công an Phường 2

151 Ngô Gia Tự, Phường 2 Quận 10

 

3.835.2179

Công an Phường 3

157 – 159 Nguyễn Duy Dương, Phường 3 Quận 10

 

3.835.0177

Công an Phường 4

207 Vĩnh Viễn, Phường 4 Quận 10

 

3.927.0946

Công an Phường 5

431 – 433 Hoà Hảo, Phường 5 Quận 10

 

3.855.9965

Công an Phường 6

592 Bà Hạt, Phường 6 Quận 10

 

3.851.1583

Công an Phường 7

91H cư xá Lý Thường Kiệt, Phường 7 Quận 10

 

3.855.1076

Công an Phường 8

260 – 262 Ngô Quyền, Phường 8 Quận 10

 

3.855.1045

Công an Phường 9

281 – 283 Sư Vạn Hạnh, Phường 9 Quận 10

 

3.927.1687

Công an Phường 10

621 Lê Hồng Phong, Phường 10 Quận 10

 

3.927.1384

Công an Phường 11

442 Điện Biên Phủ, Phường 11 Quận 10

 

3.839.2729

Công an Phường 12

436/5 Đường 3 tháng 2, Phường 12 Quận 10

 

3.865.1589

Công an Phường 13

37 – 39 Tô Hiến Thành, Phường 13 Quận 10

 

3.864.0933

Công an Phường 14

557 H5 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.865.2917

Công an Phường 15

SS1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, Phường 15 Quận 10

 

3.864.0441

CẤP CỨU

Bệnh Viện Trưng Vương

266 Lý Thường Kiệt, Phường 14 Quận 10

 

115

Bệnh Viện Nhân dân 115

88 Thành Thái, Phường 12 Quận 10

 

3.865.2368

Bệnh viện Quận 10

571 Sư Vạn Hạnh, Phường 13 Quận 10

 

3.862.6978

CHỮA CHÁY

Số điện thoại báo cháy

 

 

114

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

UBND quận 10

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

q10@tphcm.gov.vn

3.865.5907

Uỷ ban nhân dân Phường 1

31 Lý Thái Tổ, Phường 1 Quận 10

p1.q10@tphcm.gov.vn

3.835.8353

Uỷ ban nhân dân Phường 2

66 Hùng Vương, Phường 2 Quận 10

p2.q10@tphcm.gov.vn

3.830.2773

Uỷ ban nhân dân Phường 3

154B Nguyễn Duy Dương, Phường 3 Quận 10

p3.q10@tphcm.gov.vn

3.835.9477

Uỷ ban nhân dân Phường 4

410 - 412 Ngô Gia Tự, Phường 4 Quận 10

p4.q10@tphcm.gov.vn

3.834.7904

Uỷ ban nhân dân Phường 5

111 Đào Duy Từ, Phường 5 Quận 10

p5.q10@tphcm.gov.vn

3.855.5111

Uỷ ban nhân dân Phường 6

594 Bà Hạt, Phường 6 Quận 10

p6.q10@tphcm.gov.vn

3.855.6814

Uỷ ban nhân dân Phường 7

161 Nguyễn Kim, Phường 7 Quận 10

p7.q10@tphcm.gov.vn

3.855.3709

Uỷ ban nhân dân Phường 8

575 - 577 Bà Hạt, Phường 8 Quận 10

p8.q10@tphcm.gov.vn

3.855.6832

Uỷ ban nhân dân Phường 9

387 Lý Thái Tổ, Phường 9 Quận 10

p9.q10@tphcm.gov.vn

3.834.5483

Uỷ ban nhân dân Phường 10

537 - 539 Lê Hồng Phong, Phường 10 Quận 10

p10.q10@tphcm.gov.vn

3.834.6514

Uỷ ban nhân dân Phường 11

544 Điện Biên Phủ, Phường 11 Quận 10

p11.q10@tphcm.gov.vn

3.839.2596

Uỷ ban nhân dân Phường 12

20/C8 đường 3 tháng 2, Phường 12 Quận 10

p12.q10@tphcm.gov.vn

3.862.0301

Uỷ ban nhân dân Phường 13

210 - 212 Hoà Hưng, Phường 13 Quận 10

p13.q10@tphcm.gov.vn

3.863.4802

Uỷ ban nhân dân Phường 14

557/C7 Nguyễn Tri Phương, Phường 14 Quận 10

p14.q10@tphcm.gov.vn

3.866.1972

Uỷ ban nhân dân Phường 15

A4 - A8 Châu Thới, Phường 15 Quận 10

p15.q10@tphcm.gov.vn

3.864.6278

 

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ EMAIL

ĐIỆN THOẠI

CÔNG AN

Công an Quận 10

47 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

 

Công an Phường 1

26 Hùng Vương, Phường 1 Quận 10

 

3.835.9801

Công an Phường 2

151 Ngô Gia Tự, Phường 2 Quận 10

 

3.835.2179

Công an Phường 3

157 – 159 Nguyễn Duy Dương, Phường 3 Quận 10

 

3.835.0177

Công an Phường 4

207 Vĩnh Viễn, Phường 4 Quận 10

 

3.927.0946

Công an Phường 5

431 – 433 Hoà Hảo, Phường 5 Quận 10

 

3.855.9965

Công an Phường 6

592 Bà Hạt, Phường 6 Quận 10

 

3.851.1583

Công an Phường 7

91H cư xá Lý Thường Kiệt, Phường 7 Quận 10

 

3.855.1076

Công an Phường 8

260 – 262 Ngô Quyền, Phường 8 Quận 10

 

3.855.1045

Công an Phường 9

281 – 283 Sư Vạn Hạnh, Phường 9 Quận 10

 

3.927.1687

Công an Phường 10

621 Lê Hồng Phong, Phường 10 Quận 10

 

3.927.1384

Công an Phường 11

442 Điện Biên Phủ, Phường 11 Quận 10

 

3.839.2729

Công an Phường 12

436/5 Đường 3 tháng 2, Phường 12 Quận 10

 

3.865.1589

Công an Phường 13

37 – 39 Tô Hiến Thành, Phường 13 Quận 10

 

3.864.0933

Công an Phường 14

557 H5 Thành Thái, Phường 14 Quận 10

 

3.865.2917

Công an Phường 15

SS1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, Phường 15 Quận 10

 

3.864.0441

CẤP CỨU

Bệnh Viện Trưng Vương

266 Lý Thường Kiệt, Phường 14 Quận 10

 

115

Bệnh Viện Nhân dân 115

88 Thành Thái, Phường 12 Quận 10

 

3.865.2368

Bệnh viện Quận 10

571 Sư Vạn Hạnh, Phường 13 Quận 10

 

3.862.6978

CHỮA CHÁY

Số điện thoại báo cháy

 

 

114

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

UBND quận 10

474 đường 3 tháng 2, Phường 14 Quận 10

q10@tphcm.gov.vn

3.865.5907

Uỷ ban nhân dân Phường 1

31 Lý Thái Tổ, Phường 1 Quận 10

p1.q10@tphcm.gov.vn

3.835.8353

Uỷ ban nhân dân Phường 2

66 Hùng Vương, Phường 2 Quận 10

p2.q10@tphcm.gov.vn

3.830.2773

Uỷ ban nhân dân Phường 3

154B Nguyễn Duy Dương, Phường 3 Quận 10

p3.q10@tphcm.gov.vn

3.835.9477

Uỷ ban nhân dân Phường 4

410 - 412 Ngô Gia Tự, Phường 4 Quận 10

p4.q10@tphcm.gov.vn

3.834.7904

Uỷ ban nhân dân Phường 5

111 Đào Duy Từ, Phường 5 Quận 10

p5.q10@tphcm.gov.vn

3.855.5111

Uỷ ban nhân dân Phường 6

594 Bà Hạt, Phường 6 Quận 10

p6.q10@tphcm.gov.vn

3.855.6814

Uỷ ban nhân dân Phường 7

161 Nguyễn Kim, Phường 7 Quận 10

p7.q10@tphcm.gov.vn

3.855.3709

Uỷ ban nhân dân Phường 8

575 - 577 Bà Hạt, Phường 8 Quận 10

p8.q10@tphcm.gov.vn

3.855.6832

Uỷ ban nhân dân Phường 9

387 Lý Thái Tổ, Phường 9 Quận 10

p9.q10@tphcm.gov.vn

3.834.5483

Uỷ ban nhân dân Phường 10

537 - 539 Lê Hồng Phong, Phường 10 Quận 10

p10.q10@tphcm.gov.vn

3.834.6514

Uỷ ban nhân dân Phường 11

544 Điện Biên Phủ, Phường 11 Quận 10

p11.q10@tphcm.gov.vn

3.839.2596

Uỷ ban nhân dân Phường 12

20/C8 đường 3 tháng 2, Phường 12 Quận 10

p12.q10@tphcm.gov.vn

3.862.0301

Uỷ ban nhân dân Phường 13

210 - 212 Hoà Hưng, Phường 13 Quận 10

p13.q10@tphcm.gov.vn

3.863.4802

Uỷ ban nhân dân Phường 14

557/C7 Nguyễn Tri Phương, Phường 14 Quận 10

p14.q10@tphcm.gov.vn

3.866.1972

Uỷ ban nhân dân Phường 15

A4 - A8 Châu Thới, Phường 15 Quận 10

p15.q10@tphcm.gov.vn

3.864.6278

 

In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt