Quý khách đang xem: Trang chính > Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 10 năm học 2018 - 2019

Căn cứ văn bản số 6858/UBND-NV ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 10 năm học 2018 – 2019. Ủy ban nhân dân quận 10 thông báo:

Năm học 2018 – 2019, các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 có nhu cầu tuyển dụng viên chức với các chức danh cụ thể như sau:

a. Cấp học mầm non:

TT

ĐƠN VỊ

Tổng số lớp

Tổng số

Nhu cầu năm học 2018 - 2019

Biên chế được giao 2018

Biên chế hiện có

Tổng số

Trong đó

Giáo viên

Nhân viên

1

Mầm non 2/9

(606/41 đường 3/2, phường 14)

10

38

32

3

2

1

2

Mầm Non Măng Non I

(828 Sư Vạn Hạnh, phường 13)

25

89

84

5

4

1

3

Mầm Non Măng Non II

(36 Nguyễn Lâm, phường 6)

9

45

39

4

3

2

4

Mầm Non Măng Non III

(253 Trần Nhân Tôn, phường 2)

10

46

41

4

3

1

5

Mầm Non Phường 1

(86 Hồ Thị Kỷ, phường 1)

18

63

56

7

6

1

6

Mầm non Phường 3

(180 Nguyễn Chí Thanh)

10

39

37

2

 

2

7

Mầm Non Phường 5

(280 Nguyễn Chí Thanh)

11

42

36

3

2

1

8

Mầm Non Phường 6

(30 Nguyễn Lâm)

9

35

27

5

3

2

9

Mầm Non Phường 8

(252 Nguyễn Tiểu La)

9

36

30

3

1

2

10

Mầm Non Phường 9

(490/8 Nguyễn Tri Phương)

5

23

17

6

3

3

11

Mầm Non Phường 10

(712 Điện Biên Phủ)

6

25

21

3

1

2

12

Mầm Non Phường 11

(378 Điện Biên Phủ)

6

18

16

2

2

 

13

Mầm Non Phường 13

(163/14 Tô Hiến Thành)

9

35

33

2

1

1

14

Mầm Non Phường 14

(7A/43/49 Thành Thái)

10

38

35

1

0

1

15

Mầm Non Phường 15A

(KK12 Ba Vì)

12

45

38

7

3

4

16

Mầm Non Phường 15B

(P4 Bạch Mã)

6

27

21

2

1

1

b. Giáo dục đặc biệt:

TT

ĐƠN VỊ

Tổng số lớp

Tổng số

Nhu cầu năm học 2018 - 2019

Biên chế được giao 2018

Biên chế hiện có

Tổng số

Trong đó

Giáo viên

Nhân viên

1

Trường Chuyên Biệt Quận 10

(322 Điện Biên Phủ, phường 11)

14

32

24

8

6

2

c. Cấp tiểu học bao gồm:

TT

ĐƠN VỊ

Tổng số lớp

Tổng số

Nhu cầu năm học 2018 - 2019

Biên chế được giao 2018

Biên chế hiện có

Tổng số

Trong đó

Dạy nhiều môn

Thể dục

Tin học

Anh Văn

Mỹ thuật

Tổng phụ trách

Nhân viên

1

TH Trần Nhân Tôn

(247 Hòa Hảo, phường 2)

21

43

36

7

4

0

1

2

 

0

0

2

TH Trần Quang Cơ

(438 Ngô Gia Tự, phường 4)

25

49

45

4

3

0

0

0

0

1

0

3

TH Dương Minh Châu

(34 Nguyễn Lâm, phường 6)

30

58

54

4

2

0

0

0

1

1

0

4

TH Trần Văn Kiểu

(479 Vĩnh Viễn, phường 7)

24

47

45

2

0

1

0

1

0

0

0

5

TH Nhật Tảo

(01 Nhật tảo, phường 9)

10

25

23

2

2

0

0

0

0

0

0

6

TH Điện Biên

(378/3-5 Điện Biên Phủ, phường 11)

10

25

21

1

0

0

0

1

0

0

0

7

TH Thiên Hộ Dương

(157 Tô Hiến Thành, phường 12)

27

51

47

6

3

1

0

2

0

0

0

8

TH Lê Thị Riêng

(493 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13)

27

51

41

9

3

0

0

3

0

1

2

9

TH Bắc Hải

(103-105 Bắc Hải, phường 15)

30

58

54

1

0

0

0

1

0

0

0

10

TH Hồ Thị Kỷ

(105 Hồ Thị Kỷ, phường 1)

33

64

53

9

4

 

 

2

 

1

2

11

TH Võ Trường Toản

(354/74 Lý Thường Kiệt, phường 14)

29

57

51

4

3

 

 

 

 

 

1

12

TH Triệu Thị Trinh

(91/8D Hòa Hưng, phường 12)

28

55

47

8

2

 

1

3

1

 

1

13

TH Tô Hiến Thành

(104 Tô Hiến Thành, phường 15)

10

26

25

1

1

0

0

0

0

0

0

14

TH Lê Đình Chinh

(7/4 Thành Thái, phường 14)

21

43

40

2

2

0

0

0

0

0

0

d. Giáo viên trung học cơ sở giảng dạy tại các trường trung học cơ sở:

TT

ĐƠN VỊ

Tổng số lớp

Biên chế được giao 2018

Biên chế hiện có

Tổng cộng

Nhu cầu

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

Anh văn

Toán

Hóa

Sinh

KTCN

GDCD

KTNC

Thể dục

Âm nhạc

Mỹ thuật

Tin học

NVCông  nghê thông tin

NVHỗ trợ GDKt

NV thiết bị

NVThư viện

 

THCS Lạc Hồng