Quý khách đang xem: Trang chính > Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường GPMB năm 2017

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2248/QĐ-UB ngày 28/4/2003 của UBND Quận 10 về việc thành lập Ban Bồi thường GPMB Quận 10;

Căn cứ Thông báo số 3201/TB-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của UBND Quận 10 về việc duyệt số lượng người làm việc năm 2017 cho Ban Bồi thường GPMB;

Ban Bồi thường GPMB Quận 10 xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

 

I. Đặc điểm tình hình đơn vị

Ban Bồi thường GPMB Quận 10 là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ , tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong năm 2016 và đầu năm 2017 nhân sự tại Ban Bồi thường có nhiều biến động (03 nhân sự chuyển công tác, 04 nhân sự thôi việc), đơn vị đã linh động bố trí một số nhân sự kiêm nhiệm và tạm thời tuyển dụng một số nhân sự hợp đồng để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

 

II. Nội dung kế hoạch:

1. Số lượng nhân sự cần tuyển dụng:

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và đề án vị trí việc làm, Ban Bồi thường GPMB xây dựng biên chế khung của đơn vị năm 2017 là 16 người. Hiện nay đơn vị có 12 người, trong đó:

- Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: 06 người;

- Hiện còn thiếu: 08 người

- Dự kiến chức danh nghề nghiệp cần tuyển: 08 người bố trí vào các vị trí sau:

TT

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp cần tuyển

Số lượng

Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ

1

 Tổ khảo sát

Kỹ sư
(Mã ngạch: 13.095)

Kiến trúc sư (Mã ngạch 12.089)

02

- Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Kỹ sư (trắc địa, địa chính, quản lý dân dụng…) hoặc kiến trúc sư.

- Yêu cầu khác: Am hiểu các tiêu chuẩn, quy định về đo đạc, bản đồ,  trắc địa công trình; thành thạo các phần mềm ứng dụng có liên quan vị trí việc làm.

- Ưu tiên xét tuyển đối với các trường hợp có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí đăng ký dự tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

2

Tổ Tài Chính- Kế toán

Kế toán viên
(Mã ngạch:

06.031)

02

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

- Yêu cầu khác: am hiểu về công tác tài chính của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Kế toán.

- Thông thạo Exeel, Excess, phần mềm kế toán.

- Ưu tiên xét tuyển đối với các trường hợp có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí đăng ký dự tuyển từ đủ 12 tháng trở lên, tuổi dưới 35.

3

Tổ chính sách

Chuyên viên
(Mã ngạch: 01.003)

02

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

- Yêu cầu khác: am hiểu kiến thức pháp luật về lĩnh vực bồi thường giải tỏa và hỗ trợ tái định cư; kiến thức về  nhà ở - đất ở.

- Ưu tiên xét tuyển đối với các trường hợp có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí đăng ký dự tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

 

4

Tổ hành chánh văn phòng

Chuyên viên
(Mã ngạch: 01.003), lưu trữ viên trung cấp (Mã ngạch:

02.015)

02

- 01 nhân sự tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hành chính; Đảng viên

- 01 nhân sự tốt nghiệp Trung học chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ.

- Ưu tiên xét tuyển đối với các trường hợp có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí đăng ký dự tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

Tổng cộng

08

 

 

2. Điều kiện dự tuyển

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Là công dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

- Có đơn đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng.

- Có bằng tốt nghiệp đại học theo các vị trí tuyển dụng;có chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

b. Các trường hợp không nhận hồ sơ dự tuyển:

Những người đang trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục không được đăng ký dự tuyển.

3. Hồ sơ dự tuyển:

3.1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển theo Mu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao shộ khẩu thường trú;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sgốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

- Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận tha nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

3.2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3.3. Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

 

III. Phương thức tuyển dụng, cách tính điểm, xác định người trúng tuyển:

1. Phương thức tuyển dụng: xét tuyển

a. Vòng 1: Chọn lọc hồ sơ dự tuyển đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển dụng tại mục 3.1.

b. Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp các hồ sơ được chọn lọc tại vòng 1.

- Địa điểm phỏng vấn: Trụ sở Ban Bồi thường GPMB Quận 10, số 283 đường Ngô Gia Tự Phường 3 Quận 10.

- Hội đồng tuyển dụng: do Trưởng Ban Bồi thường GPMB Quận 10 thành lập.

2. Cách tính điểm xét tuyển:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.

 

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thời gian thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch tuyển dựng viên chức và báo cáo Ủy ban nhân dân quận 10, từ 12/6/2017 ngày 20/6/2017;

- Thông  báo công khai kế hoạch tuyển dụng trên báo người lao động (03 kỳ liên tiếp); Cổng thông tin điện tử Quận 10 và niêm yết công khai tại Ban bồi thường GPMB quận 10, từ ngày 26/6/2017 đến hết 21/7/2017.

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng: từ ngày 22/8/2017 đến ngày 11/9/2017 (trong vòng 15 ngày) kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Thủ trưởng đơn vị tuyển dụng quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và bộ phận giúp việc cho Hội đồng.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 26/6/2017 đến hết ngày 21/7/2017, theo giờ hành chính.

+ Địa điểm tiếp nhận: Ban Bồi thường GPMB Quận 10, địa chỉ 283 Ngô Gia Tư phường 03- quận 10.

-  Niêm yết danh sách hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển: từ ngày 24/7/20017 đến hết ngày 04/8/2017, Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở Ban bồi thường GPMB và thông báo trên trang điện tử của Ủy ban nhân dân quận 10.

- Tổ chức xét tuyển: từ ngày 11/9/2017 đến 28/9/2017.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân Quận công nhận kết quả tuyển dụng.

2. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cui cùng cần tuyển dụng thì người có phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bng nhau  thì Thủ trưởng cơ quan tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyn theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Thủ trưởng cơ quan tuyển dụng viên chức phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển.

- Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

- Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức về Ủy ban nhân dân quận 10

3. Thông báo kết quả tuyển dụng:

- Niêm yết công khai kết quả tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của quận trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả xét tuyển.

- Phúc khảo kết quả tuyển dụng: trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển; không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

4. Hợp đồng làm việc

Căn cứ kết quả tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển theo quy định.

5. Tập sự:

- Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện tập sự theo quy định tại Điều 20, 21 và 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

- Trường hợp được miễn chế độ tập sự: Người trúng tuyển viên chức được miễn chế độ tập sự theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban Bồi thường GPMB  năm 2017, kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận 10  xem xét phê duyệt./.