Quý khách đang xem: Trang chính > Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại cơ quan Hành chính Nhà nước năm 2016

Thực hiện thông báo số 2602/TB-SNV ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Căn cứ nhu cầu của các đơn vị, Phòng Nội vụ thông báo việc thi tuyển công chức hành chính nhà nước tại Quận 10 như sau:

I. CHỈ TIÊU VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Chỉ tiêu: 10 chuyên viên (mã số 01.003).

2. Nhu cầu tuyển dụng:

Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Ngạch

Số lượng

Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội

Thực hiện chính sách người có công

Hành chính

Chuyên viên

02

Phòng Kinh tế

Quản lý thương mại

Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Chuyên viên

01

Phòng Quản lý đô thị

Quản lý hạ tầng và phát triển đô thị

Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Luật + Trung cấp Quản lý đô thị

 

Chuyên viên

02

Phường 4

Tư pháp - Hộ tịch

Luật

Chuyên viên

01

Phường 8

Tư pháp - Hộ tịch

Luật

Chuyên viên

01

Địa chính Xây dựng - Đô thị và Môi trường

Quản lý đô thị, Kỹ sư môi trường

Chuyên viên

01

Phường 9

Tư pháp - Hộ tịch

Luật

Chuyên viên

01

Phường 13

Tư pháp - Hộ tịch

Luật

Chuyên viên

01

Tổng cộng

 

 

 

10

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức năm 2015:

a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh;

b. Tuổi của người dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

c. Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, cụ thể:

 • Đối với ngạch chuyên viên: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ tin học văn phòng, có trình độ B ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, đức, Hoa).
 • Đối với ngạch cán sự: có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ tin học văn phòng, có trình độ A ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, đức, Hoa).

Lưu ý: Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh:

 • Về chứng chỉ tiếng Anh trình độ B: TOEFL 400ITP hoặc 42iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên;TOEIC 405 trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo qui định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Về chứng chỉ tiếng Anh trình độ A: TOEFL 347ITP hoặc 19iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên;TOEIC 255 trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo qui định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e. Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a. Không cư trú tại Việt Nam;

b. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:

a. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 19/6/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

c. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

Trong trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

III. CÁC MÔN THI, HÌNH THỨC THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MỘT SỐ MÔN

1. Các môn thi:

Thực hiện theo qui định tại Điều 8, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, bao gồm: môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ và môn tin học.

2. Hình thức thi:

 • Các bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, bao gồm: môn nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ và tin học văn phòng. Thời gian thi của mỗi môn trắc nghiệm trên máy vi tính là 30 phút.
 • Các môn thi còn lại, gồm: bài thi viết môn kiến thức chung và bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện theo qui định hiện hành.

3. Điều kiện miễn thi một số môn:

a. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.

b. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo).

b. Sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (đóng dấu giáp lai vào hình dán);

c. Bản sao hộ khẩu thường trú, bản sao giấy khai sinh;

d. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

đ. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

g. Hai ảnh cỡ 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).

h. Ba phong bì có dán tem thư và ghi địa chỉ của người nhận tin.

Hồ sơ dự tuyển của mỗi người đựng trong túi bìa cứng cỡ 24x32cm và được xếp theo thứ tự từ mục a đến mục h. Ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2016, vị trí việc làm và đơn vị dự tuyển.

Lưu ý:

 • Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi tại một vị trí tuyển dụng. Nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 chỉ tiêu tuyển dụng trở lên sẽ bị Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố loại khỏi danh sách dự thi.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

a. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 30/8/2016.

b. Địa điểm nhận hồ sơ

 • Cơ quan, đơn vị nơi cá nhân có nguyện vọng dự tuyển. Sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ, đơn vị nộp hồ sơ và công văn đề nghị về Phòng Nội vụ quận 10.
 • Thí sinh tự do nộp hồ sơ về Phòng Nội vụ quận 10, tại địa chỉ 474, đường 3/2, phường 14, quận 10 (phòng số 17).

Phòng Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo nhu cầu tuyển dụng của đơn vị mình tại trụ sở làm việc  và hướng dẫn thí sinh tự do nộp hồ sơ về địa chỉ trên./.