Văn bản chỉ đạo, điều hành

Tìm kiếm 
Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.Dung lượng File 217 K
Số lần tải về 3
Ngày Thứ Tư 02/08/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.Dung lượng File 90 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Tư 02/08/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

(Được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).Dung lượng File 202 K
Số lần tải về 1
Ngày Thứ Tư 02/08/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Quyết định số 698/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 698/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Dung lượng File 5815 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Tư 02/08/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.Dung lượng File 848 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Bảy 29/07/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 17  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt