Văn bản chỉ đạo, điều hành

Tìm kiếm 
Quyết định số 6947/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 6947/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhDung lượng File 2736 K
Số lần tải về 3
Ngày Thứ Ba 26/09/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Văn bản số 8719/UBND-KT ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận 10
Thumbnail

Văn bản số 8719/UBND-KT ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc triển khai Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heoDung lượng File 125 K
Số lần tải về 16
Ngày Thứ Tư 13/09/2017
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Văn bản số 4627/UBND-KT ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Thumbnail

Văn bản số 4627/UBND-KT ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heoDung lượng File 175 K
Số lần tải về 3
Ngày Thứ Tư 13/09/2017
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thumbnail

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhDung lượng File 1217 K
Số lần tải về 13
Ngày Thứ Tư 30/08/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Quyết định số 1725/QĐ-BQP ngày 20/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Thumbnail

Quyết định số 1725/QĐ-BQP ngày 20/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố thủ tục hành chính mới ban hành về tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòngDung lượng File 1082 K
Số lần tải về 1
Ngày Thứ Ba 29/08/2017
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 19  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt