Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Mua sắm bổ sung camera giám sát tại Trung tâm hành chính Quận 10

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Mua sắm bổ sung camera giám sát tại Trung tâm hành chính Quận 10

Số KHLCNT

20180762127-00

Loại thông báo

Thông báo thực

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Tên KHLCNT

Mua sắm bổ sung camera giám sát tại Trung tâm hành chính Quận 10

Bên mời thầu

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10

Tên chủ đầu tư

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10

Phân loại

Dự toán mua sắm

Trạng thái quyết định

Đã có quyết định phê duyệt dự toán đầu tư

Ngày phê duyệt

25/07/2018

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT

Số 380/QĐ-VP

Tổng mức đầu tư

36.319.800  VND

Ngày đăng tải

25/07/2018

 

STT

Lĩnh vực LCNT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VND)

Chi tiết nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Hàng hóa

Mua sắm bổ sung camera giám sát tại Trung tâm hành chính Quận 10

36.319.800

Nguồn thu phí chứng thực của UBND Quận 10

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 7/2018

Trọn gói

60 Ngày

 


Các Thông tin đấu thầu khác