Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Quận 10 năm 2018

Số KHLCNT

20180704502-00

Loại thông báo

Thông báo thực

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Tên KHLCNT

Tư vấn thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Quận 10 năm 2018

Bên mời thầu

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10

Tên chủ đầu tư

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10

Phân loại

Dự toán mua sắm

Trạng thái quyết định

Đã có quyết định phê duyệt dự toán mua sắm

Ngày phê duyệt

02/07/2018

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT

Số 6137/QĐ-UBND

Tổng mức đầu tư

80.000.000 VND

Ngày đăng tải

03/07/2018

 

STT

Lĩnh vực LCNT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VND)

Chi tiết nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn

Tư vấn thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Quận 10 năm 2018

80.000.000

Ngân sách Quận (kinh phí không thực hiện tự chủ)

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 6/2018

Trọn gói

180 Ngày

 


Các Thông tin đấu thầu khác