Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông báo bán thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ

Căn cứ Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND Quận 10 về việc thanh lý tài sản công Văn phòng HĐND và UBND Quận 10;

Văn phòng HĐND và UBND Quận 10 thông báo thanh lý một số Tài sản cố định và công cụ dụng cụ như sau: (Xem danh mục bên dưới).

Hình thức: Bán tài sản theo hình thức niêm yết giá.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký mua thực hiện niêm yết giá trực tiếp từng sản phẩm trên danh sách kèm theo gửi về email: ltntran.q10@tphcm.gov.vn.

Thời gian xem tài sản từ ngày 18/6 – 22/6/2018.

 

I. Danh mục tài sản cố định thanh lý năm 2018

STT

NHÓM LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

GIÁ TRỊ CÒN LẠI TRÊN SỔ SÁCH

TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

ĐVT

SL

Năm đưa vào sử dụng

Mã TSCĐ

Nguyên giá(đồng)

Tỷ lệ SD còn lại

GTCL sau khi trừ HM

 

VĂN HÓA THÔNG TIN

       

 

 

 

1

Màn hình máy tính

Cái

1

2009

MVT 1400

   3.000.000

 

0

 

KINH TẾ

       

 

 

 

2

Máy vi tính FPT Elead

Cái

1

2007

MVT -9108

   9.108.000

 

0

3

Máy vi tính DUO Core E2200

Cái

1

2009

MVT - 8005

   8.005.000

 

0

4

Máy vi tính IntelCore 2 DUO E7500

Cái

1

2010

MVT - 10230

 10.230.000

 

0

5

Máy lạnh Carier

Cái

1

2000

ML 17059

 17.059.000

 

0

 

TƯ PHÁP

       

 

 

 

6

Máy Photo Ricoh Aficio

Cái

1

2005

MPT.KTS -29791

 29.791.000

 

0

 

TÁI CHÁNH KẾ HOẠCH

       

 

 

 

7

CPU máy tính FPT ELEAD 3.0 17"

Cái

2

2005

MVT - 9302

   9.302.000

 

0

8

CPU Intel Core Duo E7500

Cái

1

2010

CPU-7040

   7.040.000

 

0

9

CPU máy vi tính Elead PDC160

Cái

1

2007

CPU-8190

   6.190.000

 

0

10

MH máy vi tính (MVT -17013)

Cái

1

2015

MVT - 17013

   3.000.000

 

0

11

Máy in HP Laserjet Pro 1102 A4 tốc độ cao

Cái

1

2010

MI-9478

   9.478.000

 

0

12

Máy chụp hình KTS Sony W5

Cái

1

2005

MCH-6990

   6.990.000

 

0

13

Máy lọc nước Huyndai W2-3

Cái

1

2005

MLN - 6450

   6.449.999

 

0

14

Máy lạnh Toshiba

Cái

1

2000

ML-17932

 17.932.000

 

0

15

Máy Photo Ricoh Aficio MP 3090

Cái

1

2007

MPT -99997

99.997.000

 

0

 

VĂN PHÒNG

       

 

 

 

16

Máy lạnh Toshiba

Cái

1

2000

ML 17932

17.932.000

 

0

17

Máy lạnh Toshiba 1,5HP (P.34)

Cái

1

2004

ML-9443

9.443.000

 

0

18

Máy lạnh Toshiba 1,5HP (P.36)

Cái

1

2004

ML-9443

9.443.000

 

0

19

Máy lạnh Toshiba (P27)

Cái

1

2005

ML-8176

8.176.000

 

0

20

Máy lạnh Carier (TCCQ)

Cái

1

2000

ML -16934

16.934.000

 

0

21

Máy lạnh Toshiba (P.Photo)

Cái

1

2007

ML - 11620

 11.620.000

 

0

22

Máy lạnh Toshiba 2 cục 2HP