Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Mua sắm trang phục công sở tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Quận 10

Số KHLCNT

 20180639109-00

Loại thông báo

 Thông báo thực

Hình thức thông báo

 Đăng lần đầu

Tên KHLCNT

Mua sắm trang phục công sở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Quận 10

Bên mời thầu

 Văn phòng HĐND và UBND Quận 10

Tên chủ đầu tư

 Văn phòng HĐND và UBND Quận 10

Phân loại

 Dự toán mua sắm

Trạng thái quyết định

 Đã có quyết định phê duyệt dự toán mua sắm

Ngày phê duyệt

 14/06/2018

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT

301/QĐ-VP

Tổng mức đầu tư

 99.144.000 VND

Ngày đăng tải

 14/06/2018

 

STT

Lĩnh vực LCNT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VND)

Chi tiết nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Hàng hóa

Mua sắm trang phục công sở tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Quận 10

99.144.000

Nguồn thu phí chứng thực của Ủy ban nhân dân Quận 10

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 6 Năm 2018

Trọn gói

60 Ngày


Các Thông tin đấu thầu khác