Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông tin mời thầu - dự án Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Trương Định - gói thầu Chi phí xây lắp

STT

Bên mời thầu

Tên dự án

Tên gói thầu

Mã thông tin

Ngày/Số báo

1

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 10

Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Trương Định

Chi phí xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180614023 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/06/2018 09:43" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

07-18796552

07/06/2018
105

 


Các Thông tin đấu thầu khác