Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu - dự án Sửa chữa, cải tạo trường THCS Trần Phú - gói thầu Xây lắp

STT

Bên mời thầu

Tên dự án

Tên gói thầu

Mã thông tin

Ngày/Số báo

1

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 10

Sửa chữa, cải tạo trường THCS Trần Phú

Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180606464 - 00. Thời điểm đăng tải: 04/06/2018 10:39" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

07-18795976

05/06/2018
103

 


Các Thông tin đấu thầu khác