Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Về lựa chọn đơn vị tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Quận 10 năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 4584/KH-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về lựa chọn đơn vị tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Quận 10 năm 2018;

Ủy ban nhân dân Quận 10 mời các nhà thầu tham gia đấu thầu thực hiện tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Quận 10 năm 2018 như sau:

  1. Các nhà thầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo nội dung tập tin đính kèm tại liên kết bên dưới.
  2. Nộp hồ sơ:
  • Nhà thầu nộp hồ sơ trực tiếp về Văn phòng HĐND và UBND Quận 10 theo các thông tin sau:

    - Địa chỉ: số 474 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10 (vào cổng chính trên đường Thành Thái);

    - Số điện thoại bàn: 028.38655907;

         - Số điện thoại di động: 0989.052.410;

         - E-mail: q10@tphcm.gov.vn;

  • Thời gian nộp: không muộn hơn 10 giờ, ngày 07 tháng 6 năm 2018.

Tải về để xem nội dung tập tin đính kèm


Các Thông tin đấu thầu khác