Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Xây dựng mới trường tiểu học Điện Biên

Loại thông báo

Dự án thực

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Số KHLCNT

20170400452 - 00

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Xây dựng mới trường tiểu học Điện Biên

Bên mời thầu

Z012349-Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10

Tên chủ đầu tư

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10

Phân loại

Dự án đầu tư

Trạng thái quyết định

Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng mức đầu tư

26.218.562.364 VND

Cơ quan phê duyệt

Ủy ban nhân dân quận 10

Số văn bản phê duyệt

7788/QĐ-UBND

Ngày phê duyệt

11/09/2015

 

STT

S/Hiệu gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn NT

Thời gian lựa chọn NT

Hình thức HĐ

Thời gian thực hiện HĐ

1

17

Cung cấp thiết bị trường học

3.663.381.000(VND)

Ngân sách thành phố

Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2017

Trọn gói

90 ngày

Nguồn: muasamcong.mpi.gov.vn

 


Các Thông tin đấu thầu khác