Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại UBND Quận 10

STT

Bên mời thầu

Tên dự án

Tên gói thầu

Mã thông tin

Ngày/Số báo

1

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 10

Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai hệ thống an toàn thông tin.

Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại UBND Quận 10.

9B-16103082

07/11/2016
212


Các Thông tin đấu thầu khác