Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu - Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại UBND quận 10 - Dự án Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai hệ thống an toàn thông tin

Số TBMT

20160912238-00

Ngày đăng tải

22/09/2016 18:53

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo

Hàng hóa

Bên mời thầu

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 10.

Phân loại

 

Tên gói thầu

Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại UBND quận 10. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 180 ngày 22/09/2016)

Tên dự án

Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai hệ thống an toàn thông tin.

Nguồn vốn

Ngân sách tập trung của thành phố.

Phương thức

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

60 ngày.

Phương thức hợp đồng

 

Hình thức đấu thầu

Chào hàng cạnh tranh

Chọn nhà thầu trong nước

 

Hình thức nhận HSDT

Đấu thầu trực tiếp

Thời gian bán HSMT từ ngày

29/09/2016 08:00

Đến ngày

07/10/2016 15:00

Địa điểm

Phòng số 9 (Bộ phận Kế toán), Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 10, số 474, Đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.38.655.907.

Giá bán

1.000.000 VND

Thời điểm mở thầu

07/10/2016 15:10

Hình thức đảm bảo

Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng.

Số tiền đảm bảo

6.000.000 VND

Số tiền bằng chữ

Sáu triệu đồng chẵn

 


Các Thông tin đấu thầu khác