Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông tin chi tiết Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - XDM dãy nhà làm việc các Ban - Đội công an quận 10

Loại thông báo

Dự án thực

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Số KHLCNT

20160904559 - 00

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu

XDM dãy nhà làm việc các Ban - Đội công an quận 10

Bên mời thầu

Z012349-Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10

Tên chủ đầu tư

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10

Phân loại

Dự án đầu tư

Trạng thái quyết định

Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng mức đầu tư

44.669.724.027 VND

Cơ quan phê duyệt

Ủy ban nhân dân quận 10

Số văn bản phê duyệt

7930/QĐ-UBND

Ngày phê duyệt

31/08/2016

 

STT

S/Hiệu gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn NT

Thời gian lựa chọn NT

Hình thức HĐ

Thời gian thực hiện HĐ

1

5

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu : Tư vấn giám sát, xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị

78.200.815(VND)

Ngân sách thành phố

Chỉ định đấu thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III+IV/2016

Trọn gói

60 ngày ( từ khi ký hợp đồng cho đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu )

2

6

Tư vấn giám sát thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị

602.834.722(VND)

Ngân sách thành phố

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III+IV/2016

Trọn gói

300 ngày

3

7

Bảo hiểm công trình

63.521.763(VND)

Ngân sách thành phố

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III+IV/2016

Trọn gói

300 ngày + 12 tháng bảo hành

4

8

Tư vấn kiểm toán

389.806.326(VND)

Ngân sách thành phố

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III/2017

Trọn gói

60 ngày

5

9

Di dời lắp đặt đồng hồ điện - nước

20.000.000(VND)

Ngân sách thành phố

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III+IV/2016

Trọn gói

30 ngày

6

10

Đấu nối hệ thống thoát nước chung

20.000.000(VND)

Ngân sách thành phố

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III+IV/2016

Trọn gói

30 ngày

7

11

Hút hầm vệ sinh

5.000.000(VND)

Ngân sách thành phố

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III+IV/2016

Trọn gói

30 ngày

8

12

Rà phá bom mìn vật nổ

20.000.000(VND)

Ngân sách thành phố

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III+IV/2016

Trọn gói

30 ngày

9

13

Xây lắp

28.324.906.405(VND)

Ngân sách thành phố

Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý III+IV/2016

Theo đơn giá cố định

300 ngày

10

14

Trang thiết bị văn phòng

3.144.590.000(VND)

Ngân sách thành phố

Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý II/2017

Trọn gói

90 ngày

Nguồn: muasamcong.mpi.gov.vn


Các Thông tin đấu thầu khác