Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông tin chi tiết Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai hệ thống an toàn thông tin

Loại thông báo

Dự án thực

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Số KHLCNT

20160903167 - 00

Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai hệ thống an toàn thông tin

Bên mời thầu

Z022573-Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10

Tên chủ đầu tư

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10

Phân loại

Dự án đầu tư

Trạng thái quyết định

Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng mức đầu tư

 600.951.892 VND

Cơ quan phê duyệt

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM

Số văn bản phê duyệt

Quyết định 154/QĐ-STTTT

Ngày phê duyệt

08/08/2016

 

STT

S/Hiệu gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn NT

Thời gian lựa chọn NT

Hình thức HĐ

Thời gian thực hiện HĐ

1

01

Tư vấn quản lý dự án

9.815.350(VND)

Ngân sách tập trung của thành phố

Chỉ định đấu thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 3/2016

Trọn gói

100 ngày

2

02

Tư vấn xây dựng hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu

4.000.000(VND)

Ngân sách tập trung của thành phố

Chỉ định đấu thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 3/2016

Trọn gói

45 ngày

3

03

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

9.482.782(VND)

Ngân sách tập trung của thành phố

Chỉ định đấu thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 3/2016

Trọn gói

60 ngày

4

04

Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học tại UBND Quận 10

557.185.000(VND)

Ngân sách tập trung của thành phố

Chào hàng cạnh tranh,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 3/2016

Trọn gói

60 ngày

Nguồn: muasamcong.mpi.gov.vn


Các Thông tin đấu thầu khác